Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

SVS

Státní veterinární správa

Slezská 7
120 00  Praha 2

Telefon: +420 227 010 137
Email: e.podatelna@svscr.cz
www: www.svscr.cz

Jejím úkolem je především ochrana spotřebitelů před případnými zdravotně závadnými produkty živočišného původu, monitorování a udržování příznivé nákazové situace zvířat, veterinární ochrana státního území České republiky, ochrana pohody zvířat a ochrana před jejich týráním.