Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

SÚKL

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48
100 41 Praha 10

Telefon: +420 272 181 111
Fax: +420 271 732 377
Email: posta@sukl.cz
www: www.sukl.cz

Posláním ústavu je v zájmu ochrany zdraví občanů zajistit, aby v ČR byla dostupná pouze farmaceuticky jakostní, účinná a bezpečná humánní léčiva, a podílet se na tom, aby v ČR byly používány pouze bezpečné a funkční zdravotnické prostředky.
Působnost ústavu v oblasti regulace léčiv a zdravotnických prostředků je definována právními předpisy a mezinárodními dohodami.