Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

MZČR

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Palackého nám. 4
128 01 Praha 2

Telefon: +420 2 2497 1111
fax: +420 2 2497 2111
Email:verejnost@mzcr.cz
www: www.mzcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví je ústředním orgánem státní správy pro zdravotní péči, ochranu veřejného zdraví, zdravotnickou vědeckovýzkumnou činnost, zdravotnická zařízení v přímé řídící působnosti, zacházení s návykovými látkami, přípravky, prekursory a pomocnými látkami, vyhledávání, ochranu a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiva a prostředky zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotní pojištění a zdravotnický informační systém, pro používání biocidních přípravků a uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh.