Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ERÚ

 

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Masarykovo náměstí 5
586 01 Jihlava

Telefon:
+ 420 564 578 666 – ústředna
Fax: +420 564 578 640 – centrální fax – podatelna
E-mail: podatelna@eru.cz,
http://www.eru.cz/

 

Energetický regulační úřad (ERÚ, úřad) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice.

 

 

Font Resize