Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČTÚ

Český telekomunikační úřad

Sídlo:
Sokolovská 219 (metro B, stanice Vysočanská)
Praha 9

Poštovní adresa:
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025

Telefon: + 420 224 004 111
Fax: + 420 224 004 830
Email: podatelna@ctu.cz
www: http://www.ctu.cz/

Český telekomunikační úřad  byl zřízen zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)  ke dni 1. května 2005 jako ústřední správní úřad pro výkon státní správy ve věcech stanovených zákonem, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání v oblasti elektronických komunikací a poštovních služeb.