Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Telefon: +420 296 366 360
Fax: +420 296 366 236
Email: e-podatelna
www: www.coi.cz

Česká obchodní inspekce je orgánem státní správy, organizační složka státu. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice) pokud podle zvláštních právních předpisů.