Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČNB

Česká národní banka

Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Telefon: +420 224 411 111
Fax: +420 224 412 404
Zelená linka: 800 160 170
Email: info@cnb.cz
www: www.cnb.cz

Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Hlavním cílem ČNB je péče o cenovou stabilitu a v souladu s ním ČNB určuje měnovou politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, vykonává dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, družstevními záložnami, institucemi elektronických peněz a devizový dohled.