Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI ZAKAZUJE NA TRHU HRAČKU „FANTASTIC ELITE BLASTER“

Česká obchodní inspekce dlouhodobě vyhledává nebezpečné výrobky na tuzemském trhu. Tentokrát zjistila v nabídce hračku, která představuje riziko pro životní prostředí, nemá uvedeny informace o výrobci ani o dovozci hračky do EU a chybí jakékoliv informace v českém jazyce.

Česká obchodní inspekce identifikovala v nabídce a prodeji hračku – dětskou plastovou pistoli. Výrobek je napájen AA bateriemi 1,5 V. Balení obsahuje 20 plastových střel s přísavkou. Barevné provedení v základní zelené barvě s kamufláží. Hračka je prodávána v kartonové krabici.

Zkoušky provedené laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky směrnice EU (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na čtyřech pájených spojích uvnitř hračky bylo potvrzeno mnohonásobné překročení obsahu olova až na hodnotu 57,2 % a až na hodnotu 0,17 % kadmia oproti povoleným limitním hodnotám. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

ČOI v rámci kontroly také zjistila, že na hračce nejsou uvedeny informace o výrobci ani o dovozci hračky do EU. Chybí rovněž jakékoliv bezpečnostní informace či upozornění v českém jazyce. Hračka tedy není označena v souladu s požadavky NV č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky.

Česká obchodní inspekce zakázala distribuci zboží a stažení výrobků z distribuce. Veškeré údaje o nebezpečné hračce byly předány kontaktnímu bodu RAPEX na MPO.

Identifikační údaje výrobku:

Dětská pistole

Název výrobku: „Fantastic Elite Blaster“

Číslo modelu: NO. SB151

EAN: neuvedeno

Výrobce: neuvedeno

Dovozce: neuvedeno

Distributor: VEMIO s.r.o., Plovární 478/1, 301 00 Plzeň – Jižní Předměstí

Původ výrobku: made in China

Zdroj: ČOI