Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI ZAJISTILA PADĚLKY V HODNOTĚ VÍCE NEŽ 16 MILIONŮ KORUN

Česká obchodní inspekce uskutečnila v 1. čtvrtletí 2017 kontroly zaměřené na dodržování některých práv duševního vlastnictví. Proběhlo 490 kontrol a porušení právních předpisů bylo zjištěno celkem ve 303 případech. Z tohoto počtu bylo u 81 kontrol zjištěno porušení § 8 zákona o ochraně spotřebitele, který zakazuje nabízet, prodávat nebo skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví. Inspektoři zabavili 6 294 kusů padělků v celkové prodejní hodnotě 16 202 388 korun. U padělaných výrobků převažovala ochranná známka Adidas.

Česká obchodní inspekce v období od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 provedla 490 kontrol. Přestože při těchto kontrolách byly šetřeny všechny právní předpisy, které jsou v dozorové kompetenci ČOI, inspektoři se primárně zaměřili na kontroly ustanovení § 8 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., který zakazuje nabízet, prodávat nebo skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. Z celkového počtu 490 provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů ve 303 případech       (61, 8 %). Z tohoto počtu u 81 kontrol bylo zaznamenáno porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což v procentuálním vyjádření představuje   16, 5 %.

Česká obchodní inspekce spolupracovala při těchto kontrolních akcích i s dalšími orgány státní správy. Konkrétně se jednalo o Policii ČR, živnostenské úřady, Celní správu a Hasičský záchranný sbor ČR.

Uložené sankce

ČOI na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 celkem 437 pokut v hodnotě 3 543 000 Kč.

Kromě sankčních opatření bylo zajištěno a uloženo mimo dosah kontrolovaných osob celkem 6 294 kusů padělků v hodnotě originálů 16 202 388 Kč. Zabavené výrobky, po pravomocném rozhodnutí, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

Podíl jednotlivých sortimentních skupin na celkovém objemu zajištěných falzifikátů:

Pod položkou „další druhy výrobků“ jsou zahrnuty například: sluneční brýle, kryty na mobilní telefony, reproduktory, přívěsky, klíčenky, vlasové kartáče, rychlovarné konvice, kondomy, brusky na chodidla a nože.

Závěr

Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje tuzemský trh se zbožím, které by mohlo porušovat některá práva duševního vlastnictví. V 1. čtvrtletí 2017 provedla 490 kontrol, při kterých zjistila 303       (61, 8 %) porušení právních předpisů. Některé padělané zboží zaznamenala u 81 kontrol (16,5 %). U zajišťovaných výrobků převažovaly ochranné známky značky Adidas, PokémonWizards, Minecraft a Chanel.

Oproti 1. čtvrtletí 2016 se jedná o mírný nárůst zjištění padělaného zboží, jelikož procentuální množství zjištěných padělků v minulém roce za stejné období bylo 13,3 %.

Zdroj: ČOI

220-padelkyadidas