Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: VE 2. ČTVRTLETÍ 2017 ZABAVILA ČOI PADĚLKY TÉMĚŘ ZA 26 MILIONŮ

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2017 provedla také kontroly, při kterých ověřovala dodržování povinností zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Především se zaměřila na nabídku, prodej a skladování výrobků nebo poskytování služeb porušujících některá práva duševního vlastnictví. Z celkového počtu 425 provedených kontrol bylo zjištěno porušení právních předpisů ve 313 případech (73, 65 %). Z tohoto počtu u 93 kontrol zaznamenala nabízení, prodej nebo skladování padělků (21, 9 %), což je o 5,5 procent více než v 1. čtvrtletí 2017. V rámci kontrol ve 2. čtvrtletí ČOI zabavila 9 332 kusů zboží, které mělo falešné ochranné známky. Celková cena originálů by činila 25 844 014 korun.

 Česká obchodní inspekce od 1. dubna do 30. června 2017 provedla celkem 425 kontrol, při nichž bylo ověřováno dodržování povinností vyplývajících z ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání ochranné známky.

Inspektoři ČOI zjistili ve 313 případech (73, 65 %) porušení obecně závazných právních předpisů. Z tohoto počtu u 93 kontrol došlo k nabízení, prodeji a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví, což představuje 21, 9 % zjištění. V rámci kontrol ve 2. čtvrtletí zajistila ČOI 9 332 kusů zboží, které mělo falešné ochranné známky. Celková cena originálů by činila 25 844 014 korun. V porovnání s 1. čtvrtletím 2017 vykazuje 2. čtvrtletí 2017 nárůst zabavených padělků o 3 038 kusů (1. čtvrt. 2017 -6 294 kusů), kdy v cenách originálů zabaveného zboží to je téměř o 9,7 milionů Kč více (1. čtvrt. 2017 – 16 202 388 Kč).

Na rozdíl od prvního čtvrtletí, kdy obchodníci nejvíce nabízeli padělky značky Adidas, ve druhém čtvrtletí se jednalo o padělky značky Michael Kors. Z hlediska sortimentu na celkovém objemu zajištěných falzifikátů přetrvávají textilní výrobky a audio video produkty.

Při kontrolách bylo také využito součinnosti dalších orgánů státní správy. V 6 případech ČOI spolupracovala s Policií ČR.

Uložená opatření a sankce

Česká obchodní inspekce ve 2. čtvrtletí 2017 zajistila celkem 9 332 kusů padělků, v  cenách originálů ve výši 25 844 014 Kč. Zajištěné výrobky byly uloženy mimo dosah kontrolované osoby. Některé výrobky po pravomocném rozhodnutí mohou být využity k humanitárním účelům. Celkově za porušení právních předpisů v tomto období uložila ČOI 394 pokut v hodnotě 6 636 000 Kč.

Zdroj: ČOI

Michael_Kors