Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

VE 2. ČTVRTLETÍ 90 PŘÍPADŮ PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ MLADISTVÝM

Česká obchodní inspekce pokračovala i ve 2. čtvrtletí tohoto roku v kontrolách dodržování zákazu prodeje alkoholu a tabáku mladistvým. V tomto období uskutečnila 1 457 kontrol. Mimo nedodržování ustanovení zákona o ochraně spotřebitele zjistila ve 147 případech porušení zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Česká obchodní inspekce provedla kontrolní akci zaměřenou na dodržování právních předpisů upravujících nabídku, prodej a skladování alkoholických nápojů a tabákových výrobků, zejména zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

V období od 1. dubna do 30. června 2019 provedla celkem 1 457 kontrol a v 790 případech zjistila porušení právních předpisů, z toho ve 147 případech se jednalo o nedodržení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. U 98 kontrol byla využita přítomnost figuranta mladšího 18 let.

Do celkového počtu jsou zahrnuty i údaje z kontrol, kterých se ČOI zúčastnila v rámci mimořádné kontrolní akce „HAZARD, ALKOHOL A DĚTI“. V součinnosti s dalšími dozorovými orgány ČOI provedla 166 kontrol.

 

Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 165 92 55,8%
Jihočeský a Vysočina 230 121 52,6%
Plzeňský a Karlovarský 143 107 74,8%
Ústecký a Liberecký 305 168 55,1%
Královéhradecký a Pardubický 180 71 39,4%
Jihomoravský a Zlínský 121 52 43,0%
Olomoucký a Moravskoslezský 313 179 57,2%
Celkem 1 457 790 54,2%

 

 

Porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek bylo zjištěno ve 147 případech.

Prodejci nejčastěji porušovali ustanovení § 11 odst. 5, které zakazuje prodávat nebo podávat alkoholický nápoj osobě mladší 18 let (90 případů), ve 28 případech nedodrželi ustanovení § 13 odst. 1, neboť neumístili na místech prodeje alkoholických nápojů pro spotřebitele zjevně viditelný text týkající se zákazu prodeje těchto nápojů osobám mladším 18 let nebo ve 12 případech porušili ustanovení § 3 odst. 4, neboť prodávali nebo podávali tabákové výrobky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety osobě mladší 18 let.

Porušení zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, bylo kvalifikováno v 1 případě.

V 1 případě prodávající porušil ustanovení § 107 odst. 6, když nedodržel povinnost prodeje tabákového výrobku v uzavřeném jednotkovém balení.

Porušení některého z ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, bylo prokázáno celkem v 873 případech.

Mezi nejčastější porušení (330 případů) patřilo neseznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb (§ 12), ve 273 případech se jednalo o porušování zásad poctivosti prodeje (§ 3) nebo ve 127 případech nevydal obchodník doklad o zakoupení výrobků, ačkoliv si o něj spotřebitel požádal nebo vydání dokladu bez potřebných náležitostí (§ 16).

V některých případech bylo zjištěno porušení více zákonů, resp. ustanovení zákona současně.

Uložená opatření

ČOI na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila celkem 654 pokut v celkové hodnotě 1 859 500 Kč. Pro porušení povinností stanovených zvláštními předpisy uložila zákaz prodeje na 1 986 kusů výrobků v celkové hodnotě 101 875,30 Kč a zákaz používání na 101 kusů neověřených měřidel, která neodpovídala obecně závazným právním předpisům, technickým normám, jiným technickým předpisům, popřípadě schválenému typu.

Zdroj: ČOI