Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: V LÉTĚ DISKRIMINOVALI PROVOZOVATELÉ KOUPALIŠŤ NA SEVERU ČECH

V průběhu měsíce srpna 2018 provedli inspektoři inspektorátu Ústeckého a Libereckého 5 mimořádných kontrol zaměřených na provozovatele koupališť. Inspektoři prověřovali, zda nedochází k diskriminaci některých z návštěvníků. Při šetření bylo také využito podnětů poukazujících na problematiku prodeje zvýhodněného vstupného určitým skupinám obyvatel. „Kontrolami bylo zjištěno, že se všichni prověřovaní provozovatelé při prodeji vstupného dopustili diskriminačního jednání vůči určité skupině spotřebitelů,“ dodává ředitelka ústecké ČOI Renata Linhartová.

Prostřednictvím svých ceníků deklarovali slevu ze vstupného (nejčastěji 50 – 70%) pro obyvatele obce, kde se koupaliště nachází. V jednom případě byly také zvýhodněny místní školy. Poskytování cenových výhod bylo vázáno na předložení různých dokladů – občanský průkaz, náramek na slevu 50%, průkazu na slevu vydaný městským úřadem. Vydání takového průkazu bylo dokonce podmíněno bezdlužností v oblasti poplatků za odvoz komunálního odpadu.

Zjištěná jednání provozovatelů koupališť, která znevýhodňují spotřebitele s trvalým pobytem mimo město, kde se koupaliště nachází, jsou porušením zákazu diskriminace ve smyslu § 6 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Se všemi provozovateli koupališť bude zahájeno správním řízení, kde bude také rozhodnuto o výši pokuty. Za diskriminaci hrozí ze zákona pokuta až do výše 3 000 000 Kč.

Při provedených kontrolách byla zjištěna i další porušení zákona o ochraně spotřebitele – užití nekalé obchodní praktiky poskytováním zavádějící informace o ceně vstupného uvedeného v provozním řádu a v ceníku koupaliště, i neseznámení spotřebitele s konečnou cenou vstupného.

Zdroj: ČOI