Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: S LETNÍ SEZONOU ZAČÍNAJÍ KONTROLY TURISTICKÝCH PROVOZOVEN

Se začátkem letní sezony se Česká obchodní inspekce zaměřuje na kontroly míst, která jsou v této době hojně navštěvovaná turisty. V první polovině měsíce června provedla kontrolu 6 provozoven v oblasti Máchova jezera a Děčína. U třech obchodníků zjistili porušení právních předpisů.

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila v první polovině měsíce června 2017 kontroly provozoven v lokalitách, která jsou především v letních měsících cílem velkého množství turistů. Jednalo se o oblast Máchova jezera – Doks a koupaliště Děčín. Inspektoři prověřili celkem 6 podnikatelských subjektů, kdy u 3 zjistili porušení právních předpisů. Obchodníci při prodeji ovoce a zeleniny nesprávně účtovali ceny, kdy výsledná částka byla navýšena až o 49 Kč. Dále byla zjištěna pochybení v ocenění prodávaných produktů, nedostatky ve značení výrobků informacemi pro spotřebitele (pokyny pro údržbu, návody, bezpečnostní upozornění) a neoznačení hraček informacemi dle příslušného Nařízení vlády a ČSN.

Inspektoři uložili pro porušení zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, 2 prodejcům pokuty na místě v celkové hodnotě 3 000 Kč. S 1 prodávajícím bude zahájeno správní řízení. Inspektoři také uložili zákaz dalšího prodeje 99 kusů výrobků v celkové hodnotě 8 067 Kč. Sortiment výrobků se týkal drogistického zboží, svíček a rostlin.

Zdroj: ČOI

220leto