Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI PROVEDLA KONTROLY ZA ŽELEZOBRODSKÉM JARMARKU

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje uskutečnila v druhé polovině měsíce června mimořádnou kontrolu na jedné z největších akcí tohoto druhu v regionu. Na Železnobrodském jarmarku provedla devět kontrol a z toho šest prodejců porušilo zákon.

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje provedla kontrolu na Železnobrodském jarmarku, kde probíhal rozsáhlý stánkový prodej s nabídkou a prodejem zboží a občerstvení, včetně ukázek výroby řemeslných produktů.

Kontroly byly zaměřeny na poctivost prodeje. Inspektoři zejména monitorovali dodržování povinností na vyžádání vystavit doklad o zakoupení výrobků a označit výrobky cenou. Dále kontrolovali dodržování práv duševního vlastnictví. V této souvislosti se zaměřili na hit letošní sezony v oblasti prodeje hraček – Fidget spinner.

Celkem bylo na Železnobrodském jarmarku provedeno devět kontrol. Z toho u šesti z nich bylo zjištěno porušení zákona. Jednalo se o prodejce nabízející hračky, u kterých nebyl dodržen zákon o technických požadavcích na výrobky. Dále u jednoho stánku s nabídkou elektrických zařízení byl zjištěn v prodeji výrobek, který nesplňoval základní požadavky na bezpečnost elektrických zařízení a nebyl dodržen zákon o technických požadavcích na výrobky.

Za porušení zákonů udělila ČOI sankce ve formě pokut na místě v celkové výši 8000 Kč.

Zdroj: ČOI

220jarmark