Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: PRODEJCŮM FLORY OLOMOUC CHYBĚLY CENOVKY A MĚŘIDLA

Česká obchodní inspekce po celý rok 2018 kontrolovala jednotlivé etapy výstavy Flora Olomouc. Celkem provedla 54 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 24 prodejců. „Nejčastěji obchodníci nedodržovali zákon o ochraně spotřebitele. Prodejci například používali neověřená měřidla nebo zákazníka neseznámili s platnou cenou výrobků,“ říká ředitel České obchodní inspekce pro  Olomoucký a Moravskoslezský kraj Boris Stabryn.

Mezinárodní výstava Flora Olomouc probíhá celoročně. Návštěvníci se jí mohou zúčastnit v jarní, letní nebo podzimní etapě. Česká obchodní inspekce na závěr konání výstavy provedla vyhodnocení a zjistila, že z 54 provedených kontrol 24 prodejců porušilo zákon. Inspektoři zaznamenali, že mezi nejčastější nedostatky patřila úředně neověřená měřidla, nebo úplná absence měřidel. Dále spotřebitelé nebyli řádně seznámeni s platnou cenou zboží, měli nedostatky ve vydaných dokladech o prodeji zboží, v povinném značení výrobků nebo v účtování obalů. Někteří obchodníci také neměli cedule o zákazu prodeje alkoholu a tabákových výrobků osobám mladším 18 let.

Inspektoři za zjištěné nedostatky uložili 21 pokut na místě v celkové výši 26 500 Kč. Ve 3 případech bylo porušení řešeno v rámci správního řízení.

Zdroj: ČOI