Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: POUŤOVÉ ATRAKCE MUSÍ BÝT BEZPEČNÉ

Česká obchodní inspekce provedla v průběhu roku 2018 kontroly zaměřené na bezpečnost provozu prostředků lidové zábavy. Inspektoři uskutečnili 40 kontrol. V jejich rámci zkontrolovali 90 pouťových atrakcí, včetně lanových center. Nedostatky byly zjištěny ve 40 případech.

„Výsledky akce potvrzují, že se u některých výrobků vyskytují především provozní nedostatky, které jsou provozovatelé schopni velmi rychle odstranit. Přesto je nutné v kontrolách nadále pokračovat a zabránit tak používání nevyhovujících zařízení s určitou mírou nebezpečí pro konečného spotřebitele,“ říká vedoucí oddělení techniky České obchodní inspekce Lucie Šnajdrová.

Zdroj: ČOI