Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: NA ŽIVITELCE VÍCE NEŽ POLOVINA STÁNKAŘŮ PORUŠILA ZÁKON

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny každoročně kontroluje stánkový prodej na jedné z našich největších zemědělských výstav Země živitelka. V tomto roce uskutečnila 14 kontrol a více než polovina prodejců porušila právní předpisy a tím poškodili spotřebitele. Nejvíce obchodníci nedodrželi povinnosti spojené s vydáním dokladu o zakoupení na žádost spotřebitele se všemi náležitostmi a chybovali také v případě seznámení spotřebitele s cenou nabízených výrobků.

Česká obchodní inspekce uskutečnila ve dnech 24. až 29. srpna 2017 mimořádnou kontrolní akci na 44. ročníku mezinárodní výstavy Země živitelka. Tato výstava je tradičně zaměřena na přehlídku zemědělské techniky, rostlinné a živočišné výroby a v neposlední řadě na prodejní prezentace spotřebního zboží.

Inspektoři se zaměřili především na stánkový prodej spotřebního zboží a občerstvení a to jak ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, tak i zákona o technických požadavcích na výrobky a zákona o obecné bezpečnosti.

ČOI provedla celkem 14 kontrol, z toho jedna byla na základě podnětu spotřebitele. Závady byly zjištěny u 8 z nich, což je více než 57 %. Obchodníci nejvíce porušovali ustanovení týkající se náležitosti vydaného dokladu o zakoupení a také neměli oceňované zboží a výrobky.

Inspektoři uložili v 6 případech pokuty v celkové výši 8 500 korun za neseznámení spotřebitele s cenami nabízeného zboží, za vydání dokladu bez stanovených náležitostí a také za nesprávné účtování cukrovinek. Z  důvodu nesplnění informační povinnosti u textilních výrobků byl uložen zákaz prodeje výrobků do doby zjednání nápravy v celkové hodnotě 6 000 Kč. Ve dvou případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení.

Zdroj: ČOI

a216ad8c20ac59d6ffae44f17d209d29