Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

NA ZAHRADĚ ČECH VYDALI INSPEKTOŘI ZÁKAZ NA VÍCE NEŽ 1500 KUSŮ VÝROBKŮ

Česká obchodní inspekce Ústeckého a Libereckého kraje na podzimním veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích uskutečnila mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na dodržování příslušné legislativy. Během konání výstavy zkontrolovali 22 prodávajících subjektů a u 6 z nich zjistili porušení právních předpisů. Následně pak vydali zákaz na 1 516 kusů výrobků.
Inspektoři ČOI Ústeckého a Libereckého kraje prověřili ve třech kontrolních dnech celkem 22 prodávajících, kteří v areálu výstaviště nabízeli spotřebitelům výrobky nebo poskytovali služby. Jednalo se o prodejce výpěstků, ovocných stromů, sadby, dřevin, květin, domácích spotřebičů, zahradního nářadí, hraček, potravin a občerstvení. Porušení právních předpisů inspektoři zjistili u 6 kontrolovaných. Jednalo se o použití neověřené váhy, absence informací ke způsobu pěstování rostlin, nevydání řádného dokladu o zakoupení výrobku, chybějící informace u výrobků sortimentu elektro, hraček a osobních ochranných prostředků.

„Inspektoři na místě uložili opatření k odstranění nedostatků a zákaz do doby zajištění nápravy u 1 516 kusů výrobků v celkové prodejní ceně 12 265 Kč. Za použití neověřeného měřidla uložili na místě pokutu ve výši 1 000 Kč. Další případy porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody budou řešena v rámci správního řízení,“ říká k závěrům kontroly ředitelka inspektorátu Renata Linhartová.

Zdroj: ČOI