Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

NA SLAVNOSTECH KRÁLOVNY ELIŠKY SE PRODÁVAL ALKOHOL MLADISTVÝM

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla kontroly na tradiční historické akci Slavnosti královny Elišky. Inspektoři se zaměřili na prodej alkoholu mladistvým osobám. Celkem uskutečnili šest kontrol a u pěti byl prokázán prodej alkoholických nápojů mladistvým osobám.

Česká obchodní inspekce Královéhradeckého a Pardubického kraje provedla 6 kontrol na Slavnostech královny Elišky 2019. V 5 případech (tj. v 83,3 %) byl prokázán prodej alkoholických nápojů mladistvým osobám. Ve 3 případech se jednalo o lihovinu, v 1 případě bylo prodáno víno a v 1 případě pivo. Akce se mimo 4 inspektorů ČOI zúčastnila 1 osoba mladší 18 let a 2 příslušníci Policie České republiky Hradec Králové k zajištění bezpečnosti přizvané mladistvé osoby.

„Se všemi kontrolovanými osobami, u kterých bylo zjištěno porušení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, bude zahájeno správní řízení v pravomoci ČOI,“ říká k závěrům kontrol ředitel regionálního inspektorátu ČOI František Švihlík

Zdroj: ČOI