Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: KONTROLY V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROKÁZALY PRODEJ ALKOHOLU MLADISTVÝM

Česká obchodní inspekce provedla v měsíci červenci tohoto roku mimořádnou kontrolní akci na dodržování zákona č. 65/2016 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Kontrolní akce byla provedena v restauracích a barech v centru Zlína a různých městských částech Brna. Jako figuranti se ji zúčastnili 3 mladiství, kteří si ve Zlíně objednali alkohol (pivo) v 8 provozovnách a alkohol jim byl prodán ve 2 případech. Další kontroly ČOI provedla v restauracích v Brně. Z 10 kontrolovaných provozoven byl mladistvým figurantům prodán alkohol (pivo) ve 2 provozovnách.

Česká obchodní inspekce Jihomoravského a Zlínského kraje zahájí ve 4 případech řízení o přestupku pro porušení ust. § 11 odst. 5 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve dvou případech pak pro porušení zákona o ochraně spotřebitele. Ze zákona je možné uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč.

Zdroj: ČOI