Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

KONTROLY HRAČEK POTVRZUJÍ OPAKUJÍCÍ SE NEDOSTATKY

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na dodržování zákona o technických požadavcích na výrobky. Konkrétně kontrolovala hračky určené pro děti do 14 let. V 1. čtvrtletí 2019 uskutečnila 458 kontrol a porušení právních předpisů zjistila u 299 z nich.

Česká obchodní inspekce provedla v 1. čtvrtletí 2019 kontroly zaměřené na dodržování zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, které jsou konkretizovány v nařízení vlády
č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky. Realizováno bylo celkem 458 kontrol hraček
u výrobců, dovozců do EU a distributorů hraček určených pro děti ve věku do 14 let. Inspektoři ČOI zjistili u 299 kontrol porušení právních předpisů. Z tohoto počtu bylo porušení zákona č. 22/1997 Sb. zjištěno při 227 kontrolách.

V průběhu akce bylo zkontrolováno 1 487 modelů hraček a u 733 modelů byly zjištěny nedostatky:

ve 495 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci výrobce hračky

ve 360 případech se jednalo o nedostatky v identifikaci dovozce

ve 322 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (zcela chybějící upozornění, instrukce či varování)

v 315 případech se jednalo o nedostatky v průvodní dokumentaci (chybějící upozornění, instrukce či varování v českém jazyce)

ve 240 případech se jednalo o nedostatky v povinném označení hračky typem, sériovým číslem či modelem

U některých hraček došlo i ke kumulaci několika uvedených závad.

Česká obchodní inspekce vyhodnotila v tomto období jako nebezpečné výrobky 3 modely hraček. Ty byly následně zveřejněny v systému RAPEX a na webových stránkách ČOI (https://www.coi.cz/pro-spotrebitele/rizikove-vyrobky/).

Jedná se o tyto nebezpečné hračky:

  Název Notifikace RAPEX
  Štěkací plyšový pes s červenými mašlemi A12/0391/19
  Štěkací plyšový pes s brýlemi a kloboukem A12/0391/19
  Svítící tyčinka malá No 2151_7/1.75 A12/0303/19

 

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce uložila v 1. čtvrtletí tohoto roku u distributorů hraček za porušení ustanovení § 13 odst. 9 zákona č. 22/1997 Sb., celkem 231 pokut v celkové výši 1 865 000 Kč a zakázala prodej 277 modelů hraček.

Zdroj: ČOI