Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: KONTROLY SLEVOVÝCH AKCÍ 2018

Česká obchodní inspekce kontrolovala dodržování nabídky a prodeje zboží za akční slevy a ve slevových akcích, které na tuzemském trhu probíhají prakticky celoročně. V průběhu roku 2018 uskutečnila 5 161 kontrol a porušení zákonů zjistila v 2 464 případech. Nejčastěji byl porušován zákon o ochraně spotřebitele, kdy například obchodníci nesprávně účtovali deklarovanou cenu zboží nebo neuváděli konečnou cenu výrobků.

Česká obchodní inspekce v období od 2. ledna do 31. prosince 2018 uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na nabídku a prodej zboží za akční ceny a zboží ze sezónních slev. Kontrolní akce probíhala na celém území České republiky bez ohledu na formu nabídky a prodeje zboží a poskytování služeb. Celkem bylo provedeno 5 161 kontrol a v 2 464 případech (47,7 %) bylo zjištěno porušení právních předpisů.

Kontroly – prodej zboží za akční slevy a sezónní slevy v roce 2018
Inspektorát Počet kontrol Kontroly se zjištěním Zjištění v %
Středočeský a Hl. město Praha 428 135 31,5%
Jihočeský a Vysočina 588 313 53,2%
Plzeňský a Karlovarský 709 391 55,2%
Ústecký a Liberecký 906 412 45,5%
Královéhradecký a Pardubický 563 243 43,2%
Jihomoravský a Zlínský 1 366 636 46,6%
Olomoucký a Moravskoslezský 601 334 55,6%
Celkem 5 161 2 464 47,7%

 

Zjištěné nedostatky

Nejčastěji docházelo k nedodržení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele:

  • v 939 případech obchodníci nesprávně účtovali deklarovanou cenu zboží, kdy např. cena uvedená u vystaveného zboží v provozovně byla jiná než cena účtovaná u pokladny, nebo nedodrželi další zásady poctivosti prodeje výrobků (§ 3)
  • v 837 případech prodávající neinformovali v souladu s cenovými předpisy spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, jednalo se i o případy, kdy spotřebitel nebyl seznámen s konečnou cenou, platnou v okamžiku nabídky, popřípadě byla tato cena uvedena nejasným anebo neúplným způsobem, např. u zboží byla uvedena cena před slevou a informace o slevě v % vyjádření bez uvedení konečné ceny nebo na zlevněném zboží bylo uvedeno několik informací o ceně a spotřebitel tak nebyl schopen určit, která z uvedených cen je platná (§ 12)
  • ve 314 případech prodávající nedodržel povinnosti při vydání dokladu při zakoupení výrobku (§ 16)

V 513 případech bylo zjištěno porušení jiných právních předpisů. Nejčastěji, ve 220 případech, se jednalo o nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1007/2011 o názvech textilních vláken a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce na základě zjištěných porušení právních předpisů pravomocně uložila 2 051 pokut v celkové výši 41 742 900 Kč.

V rámci kontrolní akce byl také vydán zákaz prodeje výrobků, které nesplňovaly požadavky zvláštních právních předpisů, v celkové hodnotě 2 449 227, 40 Kč. Dalším opatřením bylo vydání zákazu používání 279 kusů měřidel, která neodpovídala požadavkům zvláštních právních předpisů.

Zdroj: ČOI