Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI KONTROLOVALA SUŠIČKY POTRAVIN. U TŘECH TYPŮ ZJISTILA ZÁVADY

Sušičky potravin jsou oblíbeným kuchyňským pomocníkem. Spotřebitel by však měl pečlivě postupovat při jejich výběru a nákupu. Česká obchodní inspekce se zaměřila na kontroly těchto populárních výrobků a provedla kontrolu 16 typů sušiček potravin. Nedostatky zjistila u 3 výrobků. „Výsledky kontrolní akce zaměřené na sušičky potravin potvrzují, že většina kontrolovaných výrobků byla shledána vyhovujícími. To je z hlediska ochrany spotřebitele příznivá zpráva,“ říká k závěrům kontrolní akce ředitel ČOI Mojmír Bezecný.

Česká obchodní inspekce se v minulém roce zaměřila na kontrolu sušiček potravin, které jsou nabízeny v tržní síti ČR. Cílem bylo ověřit, zda tyto produkty splňují technické požadavky stanovené příslušnými zákony. Kontrolovanými subjekty byly hospodářské subjekty, které dodávají výrobky na trh, tedy distributoři, výrobci, dovozci, popř. zplnomocnění zástupci.

V rámci kontrolní akce bylo provedeno 16 kontrol, z toho 2 kontroly u výrobce a 14 kontrol u distributora. Kontrolováno bylo celkem 16 typů výrobků. Nedostatky byly zjištěny u 3 typů kontrolovaných výrobků, kdy 1 typ nebyl opatřen povinným označením shody CE a povinným označením kontaktních údajů výrobce, 1 typ neměl přiložen návod k použití v českém jazyce a 1 typ nevyhověl po technické stránce (CONCEPT SO 1071). U výrobku nevyhovujícího po technické stránce bylo vydáno ochranné opatření ve formě zákazu dodávání na trh po dobu nutnou k provedení potřebných zjištění. U tohoto produktu ČOI také provedla posouzení bezpečnostních rizik a stanovila střední riziko. V tomto případě se tedy nejedná o nebezpečný výrobek, který by byl nahlášen do systému nebezpečných výrobků RAPEX.

Česká obchodní inspekce za porušení právních předpisů uložila jednomu hospodářskému subjektu 1 pokutu formou příkazu na místě v hodnotě 4 000 Kč, další nejsou pravomocně rozhodnuté. Ve 3 případech bude zahájeno správní řízení o uložení sankce.

Zdroj: ČOI