Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

HRAČKA, KTERÁ MŮŽE ZNAMENAT VÁŽNÉ RIZIKO PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Česká obchodní inspekce zjistila, že na vnitřním trhu je v nabídce hračka, která představuje riziko pro životní prostředí. Jde o hračku Papoušek „TALK BACK PARROT“.

Česká obchodní inspekce objevila na trhu hračku na baterie – dva textilní papoušci sedící na plastovém stojánku, který se nabízí pod názvem TALK BACK PARROT. Hračka vydává zvukové efekty a je prodávána v papírové krabici s plastovým průzorem. Hračka je napájena bateriemi 6 x AA. Hračka není vhodná pro děti do 3 let.

Inspektoři ČOI identifikovali příčiny nebezpečnosti, kdy zkoušky provedené laboratoří potvrdily významnou neshodu s požadavky právních předpisů (směrnice 2011/65/EU – RoHS). Na pájeném spoji uvnitř hračky bylo zjištěno mnohonásobné překročení obsahu olova – až na hodnotu 74,8 % oproti povolenému limitu 0,1 %. Nedodržení požadavků platné legislativy představuje závažné environmentální riziko kvůli možnému znečištění životního prostředí.

V rámci kontroly bylo také zjištěno, že k hračce nebyl přiložen návod na použití obsahující bezpečnostní informace a pokyny pro bateriové hračky v českém jazyce ani v jiném jazyce. Dále ani na obalu nebyla uvedena identifikace výrobce. Tím nebyly dodrženy požadavky (NV č. 86/2011 Sb.) o technických požadavcích na hračky a příslušné technické normy (EN 62115:2005 harmonizované k tomuto nařízení).

Česká obchodní inspekce z důvodu zamezení dalšího výskytu totožných výrobků na trhu uložila ochranné opatření (ust. § 18a odst. 3 a 4 zákona č. 22/1997 Sb.), kterým je zákaz distribuce a stažení výše jmenovaných výrobků z trhu nebo z oběhu. Veškeré údaje o nebezpečné hračce byly předány kontaktnímu bodu RAPEX na Ministerstva průmyslu a obchodu.

Identifikační údaje výrobku:

Název výrobku:                                              „TALK BACK PARROT“

Značka:                                              neuvedena

Číslo modelu: Item No.YS2009/ JD29016

EAN:  8545233290160

Výrobce:         neuveden

Distributor:                 ZARTHA CRIPS s.r.o., Makovského 1177/1, 163 00       Praha 6, IČ:05193141

Původ výrobku:                                              Čína

Zdroj: ČOI