Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI NA MIMOŘÁDNÉ KONTROLNÍ AKCI V POLIČCE OBJEVILA I PADĚLKY

Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj uskutečnila na závěr měsíce června mimořádnou kontrolní akci v Poličce, kde se zaměřila na obchody a provozovny veřejného stravování. Celkem provedla 12 kontrol a porušení právních předpisů zjistila v 7 provozovnách. Mimo jiné také zajistila 51 kusů padělků v hodnotě originálů 48 557 Kč.

Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj ve spolupráci s regionálním Celním úřadem a Českou inspekcí životní prostředí uskutečnila 12 kontrol. Předmětem mimořádné kontrolní akce byly služby a obchody, včetně provozoven veřejného stravování v Poličce.

Inspektoři ČOI zjistili v 7 provozovnách porušení právních předpisů. Jednalo se především o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kdy prodejci použili neověřená měřidla, neposkytli informace o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace nebo nabízeli padělky a tím porušili některá práva duševního vlastnictví. V tomto případě inspektoři zajistili celkem 51 kusů výrobků ochranné známky CROCS, Inc., Universal City Studios v hodnotě originálů 48 557 Kč.

Inspektoři uložili na místě 5 pokut v celkové hodnotě 5 000 Kč. Ve 2 případech bude s kontrolovanou osobou zahájeno správní řízení, ve kterém bude rozhodnuto také o výši pokuty.

Zdroj: ČOI