Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

CO DĚLAT, KDYŽ ZJISTÍTE, ŽE ZÁPIS V KATASTRU NEMOVITOSTÍ NEODPOVÍDÁ PRAVÉMU STAVU A K ČEMU SLOUŽÍ POZNÁMKA SPORNOSTI?

Rozhodně je nutné bezodkladně a aktivně jednat! Pokud totiž osoba nesprávně zapsána v katastru jako vlastník (např. podvodník) převede nemovitost na další osobu, nastává problém. Zákon i soudy chrání právo této další osoby, a ta nemovitost nabývá legálně do svého vlastnictví, i když jí byla převedena nevlastníkem! Jednala totiž v dobré víře v zápis v katastru nemovitostí.

Þ Je třeba bez odkladu podat žalobu k soudu na určení práva k nemovitosti. TIP: Požádejte soud o vydání předběžného opatření spočívajícího v zákazu s nemovitostí nakládat.

Þ Požádejte katastrální úřad o vyznačení poznámky spornosti. Tato poznámka informuje každého o probíhajícím sporu, a nikdo pak nemůže tvrdit, že o tomto problému nevěděl!

* Pokud je poznámka spornosti vyznačena do 30 dnů po vkladu chybného zápisu působí proti všem.

* Pokud je vložena později, tak bývá neúčinná proti nákupu v dobré víře, který byl učiněn před jejím zápisem!

* Pozor: Po třech letech po chybném zápisu hrozí definitivní ztráta nemovitosti!

Způsoby hlídání katastru

Hlídat zápis v katastru si můžete sami prostřednictvím internetu, je to však způsob náročný na čas. Službu hlídání katastru za malý poplatek nabízí také samotný katastrální úřad, více na www.cuzk.cz. Podobnou službu nabízí komerčním způsobem také řada soukromých firem.

Rada na závěr

Senioři se stávají častěji obětí tohoto druhu podvodu, buďte proto nápomocni svým rodičům a prarodičům při hlídání jejich nemovitostí!

TIP: Jste členem výboru SVJ (společenství vlastníků jednotek)? Pak jistě víte, že jste osobně odpovědný za ztráty způsobené chybným vymáháním pohledávek nebo nepřihlášením nároků SVJ k probíhající exekuci nebo insolvenci dlužníka. Sledováním zápisu v katastru můžete díky včasným informacím předejít vzniku škod společenství a potažmo sami sobě.

proč si hlídat zápisy v katastru 1