Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Chat 4.8.2015

Téma: Bytová problematika – smlouvy o nájmu bytu

Jak používat Chat:

  • Začněte tím že kliknete do pole pro napsání komentáře
    (tím se zobrazí i další možnosti)
  • Do pole pro komentář napište svůj dotaz nebo připomínku
  • Vyplňte pole oznčená jako „Jméno“ a „Email“
    (Jméno se zobrazí v chatu, email Ne! Pokud chcete být upozorněni emailem na odpověď na váš dotaz, zaškrtněte prosím pole pro upozornění v „Nastavení upozorňování“)
  • Opište bezpečnostní kód a zmáčkněte tlačítko „Odeslat komentář“

Chat proběhl v úterý 4.8.2015 od 13:00 do 14:00 hodin!

Hamplová Simona

Host
Hamplová Simona

Dobrý den, chtěli jsme si pronajmou byt a majitel chtěl kauci, potud je vše v pořádku, ale jsme zvyklí, že se dává kauce na 2-3 měsíce dopředu, ale on chtěl půlroční!! Má na to právo?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, ano má, protože dle zákona lze kauci (peněžitou jistotu) ujednat až do šestinásobku měsíčního nájemného.

Manželé Haškovi

Host
Manželé Haškovi

Dobrý den, slyšeli jsme, že už nemusíme žádat pronajímatele o svolení k užívání bytu k podnikání. Přesto jsme mu náš záměr oznámili a on s tím nesouhlasí. Může nám to zakázat?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, pokud by podnikání nezpůsobovalo zvýšené zatížení pro byt nebo dům (např. Vás bude navštěvovat mnoho lidí nebo budete způsobovat nadměrný hluk apod.) , pak v bytě podnikat můžete.

Liška

Host
Liška

Dobrý den, jak je to s převodem obecního bytu na vnučku, která tam se mnou žije? Mám na ni bydlení převést raději hned nebo jí připadne byt po mé smrti? Děkuji

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, bohužel k přechodu nájemní smlouvy s účinností od 1.11.2013 může dojít pouze v důsledku smrti nájemce a to jen na členy nájemcovi (Vaší) domácnosti a po splnění zákonných podmínek např. vnučka nemá vlastní byt a v době smrti s nájemcem bytu bydlela). Nájemní smlouva přechází na vnučku max. na dobu 2 let. Pokud by však vnučka v době přechodu nájmu nedosáhla věku 18 let, tak nájem přejde na dobu do dovršení věku 20 let, pokud se s pronajímatelem nedohodnou jinak.

XaverX

Host
XaverX

Zdravím vás a chtěl bych se zeptat, co je hrubé porušením nájemní smlouvy? Může nás pronajímatel vyhodit, jen proto, že jsme jednou měli oslavu, na kterou jsme dopředu všechny nájemníky upozornili a bohužel byli trochu hlasitější?.

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, hrubého porušení povinností nájemce bohužel v zákoně definováno není. Zákon příkladem hovoří pouze v souvislosti s podnájem bytu bez souhlasu pronajímatele. Důsledkem hrubého porušení může být výpověď pronajímatele s tříměsíční výpovědní dobou. Je nutné rozlišovat porušení povinnosti zvlášť závažným způsobem, kterým je např. nezaplacení nájemného po dobu 3 měsíců, nebo poškození bytu závažným nebo nenapravitelným způsobem apod. Důsledkem je pak výpověď bez výpovědní doby. Váš případ to rozhodně není.

Hanka....

Host
Hanka….

Dobrý den, pronajímatel mi chce zvednout nájemné asi o 3 tisíce korun. Já s tím samozřejmě nesouhlasím, ale on tvrdí, že se změnil zákon a proto může. Je to pravda?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, jednostranné zvýšení nájemného bez Vašeho souhlasu není možné, pokud toto není ujednáno ve smlouvě o nájmu bytu. Dle občanského zákona může pronajímatel písemně navrhnout zvýšení nájmu až do výše srovnatelné s nájmem obvyklým v daném místě, pokud zvýšení (spolu se zvýšením nájemného, ke kterému došlo v předchozích 3 letech) nebude vyšší než 20%. Pokud budete souhlasit se zvýšením nájemného musíte to do 2 měsíců písemně oznámit pronajímateli. Pokud souhlasit nebudete, má pronajímatel právo navrhnout soudu, aby určil výši nájemného soud.

Míra Doležal

Host
Míra Doležal

Dobrý den, jak je to s prohlídkou bytu? Pronajímatel mi oznámil 2 dny dopředu, že chce o víkendu zkontrolovat a nafotit, že ho asi prodá. Má na to právo?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, dle obecných ustanovení o nájmu má pronajímatel právo provést kontrolu bytu a Vy jste povinni pronajímateli umožnit (v nezbytném rozsahu) přístup do bytu. Ovšem pronajímatel je povinen kontrolu bytu oznámit předem v přiměřené době. Bez předchozího oznámení může provést kontrolu jen pokud je to nezbytné k zabránění škody nebo hrozí nebezpečí z prodlení. Oznámení o kontrole 2 dny dopředu ve Vašem případě tak přiměřené pravděpodobně není, neboť zde nehrozí ani prodlení ani nebezpečí škody.

Filípkovi

Host
Filípkovi

Dobrý den, máme sousedy, kteří jsou hluční, pořád k nim někdo chodí, hudba se ozývá do pozdních hodin. Můžeme je nějak donutit, aby přestali?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, máte několik možností. Nejdříve doporučujeme písemně požádat souseda s žádostí o zdržení se takového chování. V případě, že se jedná o nájemníka bytu, tak se obraťte na pronajímatele, který může po splnění zákonných předpokladů dát nájemci výpověď z nájmu z důvodu hrubého porušení smlouvy. Taktéž máte možnost požádat příslušný orgán státní správy odpovědný za ochranu zdraví a to v souvislosti s dodržováním nočního klidu. Nakonec máte možnost obrátit se na policii anebo podat žalobu k soudu na zdržení se protiprávního jednání.