Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Chat 26.11.2015

Téma: Koupě nemovitosti, katastr nemovitostí

Jak používat Chat:

  • Začněte tím že kliknete do pole pro napsání komentáře
    (tím se zobrazí i další možnosti)
  • Do pole pro komentář napište svůj dotaz nebo připomínku
  • Vyplňte pole oznčená jako „Jméno“ a „Email“
    (Jméno se zobrazí v chatu, email Ne! Pokud chcete být upozorněni emailem na odpověď na váš dotaz, zaškrtněte prosím pole pro upozornění v „Nastavení upozorňování“)
  • Opište bezpečnostní kód a zmáčkněte tlačítko „Odeslat komentář“

Chat proběhl ve čtvrtek 26.11.2015 od 13:00 do 14:00 hodin a je již uzavřen.

Patrik Fukala

Host
Patrik Fukala

Dobrý den, koupil jsem dům a potřeboval jsem po bývalém majiteli projektovou dokumentaci, protože ji potřeboval revizní technik při kontrole komínu. Bývalý majitel mi řekl, že nic nemá a nezvedá už telefon. Co mám dělat?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, pokuste se požádat o kopii na stavebním úřadě, kde by měla být založena jak projektová dokumentace, tak kolaudační souhlas či další relevantní dokumenty.

Biolková Eva

Host
Biolková Eva

Dobrý den, darovala jsem dceři domek, a když jsme podali návrh na vklad do katastru, zaplatili 1 000Kč, tak nic nepřepsali, že prý mám špatně popsanou nemovitost, že dům není nemovitost a že to mám opravit. Vůbec tomu nerozumím, a když jsem to namítala, tak mi řekli, že budu muset podat nový návrh a zaplatit zase 1 000Kč. Mají na to vůbec právo a co to má znamenat, že dům není nemovitost, vždycky to byla nemovitost a teď, když ho chci přepsat tak není?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, jedná se totiž o to, že od 1.1.2014 s účinností nového občanského zákona jsou nemovitosti jen pozemky a podzemní stavby …viz § 498 Stavba se stala součástí pozemku. Pravděpodobně jde o to, že máte chybu již v darovací smlouvě, kde máte asi špatně popsanou nemovitost. Předmětem daru je totiž pozemek (ne dům) jehož součástí je budova. Tutéž chybu je nutné opravit i v návrhu na vklad.

Jaromír Buchta

Host
Jaromír Buchta

Dobrý den, v poslední době se často píše, že i když jsem v katastru napsaný jako majitel, může nějaký podvodník můj dům prodat. Je to vůbec možné? Copak proti tomu neexistuje ochrana?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, bohužel i toto se stává. Ochrana před takový jednáním je taková, že je nutné abyste průběžně sledoval ve výpisu z katastru nemovitostí,zda nedošlo k nějakým změnám o kterých nemáte tušení. Dále katastrální úřad má povinnost zaslat vyrozumění o provedené změně v katastru nemovitostí nejen kupujícímu, ale rovněž přímo vlastníkovi a dalším účastníkům, jejichž práva k nemovitosti podle zápisu zanikají nebo se omezují tak, aby měl možnost se dozvědět o případném podvodu a účinně bránit svá práva. Následně se domáhat výmazu takového zápisu a žádat, aby to bylo v katastru nemovitosti poznamenáno.- tzv. poznámka spornosti zápisu. Dále je třeba do 2 měsíců od doručení této žádosti uplatnit své právo žalobou u soudu a doložit to na katastru, jinak bude poznámka spornosti zápisu vymazána. Požádat o poznamenání spornosti zápisu je nutné do 1 měsíce co se o zápisu dozvíte.

Jiří...

Host
Jiří…

Pořád nechápu jak je to s vlastnictvím. Kdy se stanu tedy vlastníkem nemovitosti? Po zaplacení nebo po uzavření smlouvy nebo jak je to?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí se nabývá až jejím zápisem do katastru nemovitostí. Tedy ne po zaplacení ani po podepsání smlouvy, ale až zápisem v katastru.

Jenda Smolka

Host
Jenda Smolka

Dobrý den, mám zájem koupit nemovitost. Prodávající jsou manželé, ale ve smlouvě je uveden jen pán, že prý nemovitost dostal darem. Nemůže se stát, že když dům koupím začnu rekonstrukci a přijde jeho manželka, že s prodejem nesouhlasila a já ho budu muset vrátit?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, pokud byla nemovitost získána darem, platí obecně že tento dar se nestává součástí společného jmění manželů. Z katastru nemovitostí se dovíte, kdo je vlastníkem nemovitosti včetně nabývacího titulu – např. darovací smlouva.

SOS MaS

Member
SOS MaS

Ještě dodávám, že jiná situace bude, pokud mají manželé v domě rodinnou domácnost. Zde je poskytnuta ochrana druhého manžela a rodiny dle § 747 nového občanského zákona
(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.

(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

Věra Skálová

Host
Věra Skálová

Dobrý den, chci koupit dům, ale bojím se, že naletím podvodníkovi a nebudu mít peníze ani dům. Na co si mám dávat pozor? Jak zjistím, že prodávající je skutečný vlastník?

SOS MaS

Member
SOS MaS

Dobrý den, to jestli je prodávající skutečný majitel můžete zjistit z výpisu katastru nemovitostí. Dejte si pozor, zda není v katastru poznámka spornosti zápisu, která by mohla znamenat, že je zde spor ohledně vlastnictví nemovitosti.