Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČEŠI SI MAJETEK CHRÁNÍ ČASTĚJI NEŽ VLASTNÍ ŽIVOT

Životní pojistku mají sjednanou přes dvě pětiny Čechů, ovšem svůj majetek si pojistili tři lidé z pěti. Přitom zkušenosti Čechů potvrzují, že vážný úraz či nemoc jim dokázaly život značně zkomplikovat i přivodit nemalé finanční problémy.

Nejčastěji se lidé, jak ukázal aktuální průzkum agentury Ipsos Research pro ČSOB Pojišťovnu, setkávají s dlouhodobým onemocněním sebe či blízkého člena rodiny. Tuto zkušenost potvrdily více než dvě pětiny lidí. Každý třetí člověk pak musel dlouhodobě ošetřovat člena rodiny či se musel vyrovnat s víc jak půlroční ztrátou zaměstnání.

Pouhá necelá čtvrtina lidí nemá u sebe či v blízké rodině zkušenost s některou z nepříjemných situací, která by jí dokázala život značně zkomplikovat.

Vážný úraz, hospitalizace či dlouhodobá nemoci i ošetřování člena rodiny nejen že lidem otočí život o 180 stupňů, zároveň jim dokáží přivodit nemalé finanční problémy. V průzkumu se každý třetí oslovený přiznal, že na podobnou situaci nebyl vůbec materiálně připraven a neměl tak dostatečnou finanční rezervu, která by mu pomohla složitou situaci překonat.

Nejvíce se chrání nejstarší generace

I přesto, že značnou úlevu v rodinném rozpočtu by v daných případech lidem přinesla správně nastavená životní pojistka, mají ji sjednanou jen více než dvě pětiny lidí. Další čtvrtina o ní sice uvažuje, ale tři lidé z deseti o ni minimálně v dohledné době nestojí.

Z průzkumu vyplynulo, že nejčastěji jsou pojištěni lidé ve věku 54 až 65 let – více než polovina z nich. Což je velký rozdíl oproti nejmladší generaci respondentů (18 až 26 let), kde má uzavřenou životní pojistku jen necelá třetina lidí. Na druhou stranu právě mladí lidé o ní nejčastěji uvažují, v průzkumu to potvrdily více než dvě pětiny z nich.

Větší podíl uzavřených životních pojistek se pak objevuje u vysokoškolsky vzdělaných (50 procent), naopak z lidí se základním vzděláním je pojištěna jen čtvrtina.

„Češi se nejčastěji pojišťují proti rizikům, jakými jsou trvalé následky po úrazech, hospitalizace nebo aby dosáhli na denní odškodnění při ztrátě výdělku. Ukázalo se, že v roce 2017 byla tato tři rizika také nejčastějšími pojistnými událostmi,“ doplnil Milan Březina z ČSOB Pojišťovny.

Češi se bojí zlodějů i živelných pohrom

Průzkum ukázal i dlouhodobý paradox v uvažování Čechů. Lidé se více obávají, že újmy dozná jejich majetek než vlastní zdraví. Tři z pěti lidí mají proto svou domácnost pojištěnou, pouze sedm lidí ze sta o pojištění zájem vůbec nemá.

Největší obavu mají lidé z vloupání, krádeže svých osobních věcí a různých živelných pohrom v čele s požárem a povodněmi.

V České republice má s ničivými živly zkušenost 30 procent lidí. V některých krajích je ale toto procento výrazně vyšší. Například v Jihočeském kraji se potýkal se živly každý druhý, podobných výsledků dosáhl i Středočeský kraj (42 procent). Naopak nejméně se s rozmary přírody setkali respondenti z Vysočiny (osm procent), kteří tak poměrně výrazně zaostávají za celorepublikovým průměrem.

Téměř dvě pětiny lidí také uvedly, že mají zkušenost s poškozením svého domova v souvislosti s technickými závadami. Nejčastěji se přitom jednalo o prasklé vodovodní potrubí (19 procent). S krádežemi osobních věcí se pak setkali tři lidé z deseti.

Zdroj: novinky.cz – Právo