Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

SVS vrátila zpět….

SVS PARDUBICKÉM KRAJI VRÁTILA ZPĚT DO ESTONSKA TUNU NEOZNAČENÝCH SUŠENÝCH RYB Veterinární inspektoři Státní veterinární správy v Pardubickém kraji na základě kontroly vozidla s estonskou poznávací značkou provedené začátkem týdne ve spolupráci s Celní správou zadrželi...

Spotřeba biopotravin vzrostla….

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V ČR VZROSTLA NEJVÍCE OD ROKU 2008, KAŽDÝ ZA NĚ UTRATÍ PRŮMĚRNĚ 241 KORUN ROČNĚ Více než 4 miliard korun dosáhl v roce 2016 celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu. Z toho byla celková spotřeba biopotravin, včetně dovozu, v...

I díky našim věcným argumentům….,

I DÍKY NAŠIM VĚCNÝM ARGUMENTŮM ZMĚNILA EK NÁZOR NA DVOJÍ KVALITU POTRAVIN A ROZHODLA SE JI ŘEŠIT  Ministr zemědělství Jiří Milek oceňuje aktuální návrhy Evropské komise (EK) v oblasti dvojí kvality potravin a nekalých obchodních praktik v potravinovém řetězci. EK...

SZPI nechala stáhnout….

SZPI NECHALA STÁHNOUT Z TRHU FALŠOVANÉ FILÉ Nevyhovující šarži rybího filé, u kterého chyběl více než dvacetiprocentní podíl masa oproti informaci na obalu, zjistili v rámci kontrol inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI). Jedná se o výrobek: VICI...

Potravináři chtějí omezit….

POTRAVINÁŘI CHTĚJÍ OMEZIT PŘÍLIŠ VELKÉ SLEVOVÉ AKCE Obchodní řetězce sice začaly omezovat podíl zboží prodávaného ve slevách, podle Potravinářské komory ČR je ale těchto slevových akcí stále příliš a deformují trh i podnikatelské prostředí. Potravináři proto uvítali...

SVS: předvelikonoční kontroly prokázaly….

SVS: PŘEDVELIKONOČNÍ KONTROLY PROKÁZALY VYSOKÝ STANDARD VAJEC UVÁDĚNÝCH NA ČESKÝ TRH Ve druhé polovině března Státní veterinární správa (SVS) uskutečnila mimořádnou kontrolní akci, která se zaměřila na balírny, třídírny a zpracovny vajec i distribuční sklady. V rámci...