Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

RAPEX….

RAPEX MEDIA EVENT Dne 12. 3. 2018 představila komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovné příležitosti, paní Věra Jourová, výroční zprávu o fungování informačního systému Evropské unie pro rychlé varování o nepotravinářských výrobcích (RAPEX). Jako každý...

SVS vrátila zpět….

SVS PARDUBICKÉM KRAJI VRÁTILA ZPĚT DO ESTONSKA TUNU NEOZNAČENÝCH SUŠENÝCH RYB Veterinární inspektoři Státní veterinární správy v Pardubickém kraji na základě kontroly vozidla s estonskou poznávací značkou provedené začátkem týdne ve spolupráci s Celní správou zadrželi...

ČOI: dětské dívčí plavky….

ČOI: DĚTSKÉ DÍVČÍ PLAVKY NEVYHOVĚLY BEZPEČNOSTNÍM NORMÁM Česká obchodní inspekce zjistila, že na trhu v ČR jsou nabízeny dívčí plavky, které nejsou v souladu s bezpečnostními požadavky kladenými na dětské oblečení. Jedná se o dva modely dvoudílných bikin, které se...

Spotřeba biopotravin vzrostla….

SPOTŘEBA BIOPOTRAVIN V ČR VZROSTLA NEJVÍCE OD ROKU 2008, KAŽDÝ ZA NĚ UTRATÍ PRŮMĚRNĚ 241 KORUN ROČNĚ Více než 4 miliard korun dosáhl v roce 2016 celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu. Z toho byla celková spotřeba biopotravin, včetně dovozu, v...

ČOI zjistila….

ČOI ZJISTILA V ÚSTÍ NAD ORLICÍ VÍCE NEŽ 55% PORUŠENÍ ZÁKONŮ  Česká obchodní inspekce pro Královéhradecký a Pardubický kraj a Česká inspekce životního prostředí inspektorátu Hradec Králové uskutečnily společnou kontrolní akci v Ústí nad Orlicí. Inspektoři se zaměřili...