Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Právní poradna

PRÁVNĚ-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY VEDOUCÍ ZEJMÉNA K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPORŮ

Podpis smlouvy o spolupráci mezi Sdružením obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje a ESI, o.p.s. dal vzniknout informačnímu a poradensko-osvětovému centru v prostorách SOS MS kraje. Byl zahájen provoz poradny, která spotřebitelům poskytuje za dotované a zvýhodněné cenyprávně-psychologické konzultace směřující k řešení sporů jiným postupem, než klasickou soudní cestou.

Pokud vznikl spor mezi spotřebitelem a podnikatelem spor a byly uplatněny veškeré nároky a možnosti, které nabízí zákon a spor by mohl být řešen mimosoudní cestou, můžete kontaktovat Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje.

Poradna zajišťuje v určených časech přítomnost zkušeného právníka, psychologa nebo jiného odborníka.

ZAHÁJENÍ PROVOZU PORADNY: pátek 4.listopadu 2011
Provoz poradny: první a třetí pátek v kalendářním měsíci

Kde: Střelniční 8, Ostrava

V době: 10.00 – 15.00 hodin

 

dscn3196.jpg