Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

CELOSTÁTNÍ KONTROLNÍ AKCE KEMPY II

Od 1. srpna do 13. srpna byla Celní správou České republiky realizována celostátní kontrolní akce KEMPY II. Orgány celní správy při ní zaměřily svoji pozornost výhradně na kontrolu dodržování podmínek zákona o elektronické evidenci tržeb v tzv. ostatních ubytovacích zařízeních, tedy kempech, tábořištích, atp. Ty hostům poskytují tzv. přechodné ubytování ve vlastním zařízení (stan, obytný automobil, obytný přívěs atd.), nebo v ubytovacích objektech provozovatele (chaty, mobilní buňky, stany atd.), nebo jejich samostatně pronajímaných částech.

V rámci kontrolní akce bylo provedeno celkem 152 kontrol ubytovacích zařízení, přičemž bylo odhaleno 27 případů důvodného podezření z porušení předmětného zákona. Při většině kontrol byl zjištěn souběh porušení, např. nezaslání údajů (21 případů), nevystavení účtenky (21 případů), neumístění informačního oznámení (7 případů). V jednom případě celníci uzavřeli na území hlavního města ubytovací zařízení.

Z výše uvedených zjištění vyplynulo, že k porušování zákona o elektronické evidenci tržeb dochází prakticky stejnou měrou jak u velkých poskytovatelů, tak i menších lokálních poskytovatelů ubytovacích služeb. Mezi regiony s nejvíce případy porušení se řadí Karlovarský kraj (5 případů), Olomoucký, Jihočeský a Plzeňský kraj pak shodně po čtyřech případech. Na místě byly uloženy sankce v příkazním řízení v úhrnné výši 8 000 Kč, ostatní případy byly předány místně příslušným celním úřadům k vyřízení ve správním řízení.

Kontrolní činnost příslušníků CS proběhla vždy takovým způsobem, že nedošlo k žádnému omezení návštěvníků těchto ubytovacích zařízení.

Zdroj: celnisprava.cz