Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

Poradna k mimosoudnímu řešení sporu

PORADNY A PODNĚT K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPORŮ

Na základě smlouvy o spolupráci mezi Sdružením obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje a ESI, o.p.s. byl zahájen 4.11.2011 v prostorách SOS MS kraje provoz poradny CENTRUM OSTRAVA při Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, která začala poskytovat spotřebitelům (za dotované a zvýhodněné ceny) i podnikatelům právně-psychologické konzultace směřující k řešení sporů jiným postupem, než klasickou soudní cestou.

Centrum Ostrava působí při SOS MaS, z.s. na ulici Střelniční 8, 702 00 Ostrava.

28. ledna 2015 otevřelo Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. novou poradnu k řešení sporů jiným postupem, než klasickou soudní cestou, také v Praze na Thakurové 3, 160 00 Praha 6 – Dejvice.

Tato poradna byla v roce 2016 přestěhována do kanceláře JUDr. Lenky Šalamoun Ph.D. a ESI o.p.s. – Palác YMCA – 5.patro, Na Poříčí 12, 110 00 Praha

POZOR! Do těchto poraden je nutné se předem objednat!!!

Pokud vznikl spotřebitelský spor mezi spotřebitelem a podnikatelem (spor z právního vztahu, např. neplnění smluvního ujednání) a byly před podáním podnětu uplatněny veškeré nároky a možnosti, které nabízí zákon a spor by mohl být řešen mimosoudní cestou, můžete kontaktovat Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s..


Informace o sjednání konzultace je možné:

osobně
na Střelniční ulici 8, Ostrava
telefonicky na t.č. 606 382 280 nebo v poradní dny na t.č. 596 111 252
e-mailem na ostrava@sos-msk.cz


SOUDNÍ SPOR DO JEHO KONEČNÉHO ROZHODNUTÍ TRVÁ VĚTŠINOU VÍCE JAK JEDEN ROK. Z POHLEDU SPOTŘEBITELŮ TO JE Z ŘADY DŮVODŮ DLOUHÁ DOBA, NEŽ ZÍSKÁ DEFINITIVNÍ ROZHODNUTÍ O SVÉM SPORU A PŘÍPADNOU NÁHRADU.
MIMOSOUDNÍ CESTA SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ PŘINÁŠÍ ZEJMÉNA PODSTATNÉ ZKRÁCENÍ DOBY PRO ŘEŠENÍ PŘÍPADŮ A NIŽŠÍ FINANČNÍ NÁROČNOST.