Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

596 111 252

ČOI: POHONNÉ HMOTY V ŘÍJNU BEZ ZÁVAD

Česká obchodní inspekce prováděla v měsíci říjnu pravidelnou kontrolu pohonných hmot u čerpacích stanic na území ČR a neshledala žádné porušení právních předpisů. Všechny odebrané vzorky vyhověly stanoveným jakostním požadavkům.

 Česká obchodní inspekce pravidelně monitoruje jakost pohonných hmot u čerpacích stanic na celém území ČR. Sledování kvality PHM probíhá podle ustanovení § 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 311/ 2006 Sb., o pohonných hmotách a vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot.

ČOI i v měsíci říjnu 2017 provedla odběr vzorků PHM. Z celkového počtu 234 odebraných vzorků vyhověly stanoveným jakostním požadavkům všechny odebrané a kontrolované vzorky.

Oproti měsíci září bylo v měsíci říjnu zaznamenáno zlepšení z 0,5% na 0,0%, kdy v měsíci září nevyhověl 1 vzorek PHM.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 114 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v automobilových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků. Laboratorními rozbory nebylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložek u odebraných vzorků sledovaných motorových paliv.

Zdroj: ČOI